Chętnie Ci pomożemy Pon.-Piąt. (8:00-18:00)
Powrót do portalu informacyjnego

Kontynuuj bezpieczną pracę podczas Covid-19

Zdrowie i odpowiedzialne podejście są najważniejsze. Bądź na bieżąco, aby chronić siebie, współpracowników i klienta.

Środki ochrony

chustki lub innej osłony górnych i dolnych dróg oddechowych podczas całego czasu pracy oraz, jeśli to możliwe, używanie rękawic ochronnych. 

Częstsze mycie rąk

Unikaj kontaktu rąk z twarzą i przestrzegaj zwiększonej higieny, szczególnie regularnej dezynfekcji i mycia rąk.

Zachowuj odpowiednią odległość (2m)

Podczas pobytu należy ograniczyć do minimum osobisty kontakt z klientem, jego przedstawicielem i innymi pracownikami. Zawsze zachowuj bezpieczną odległość co najmniej 2 metrów.

Częste pytania zadawane przez klientów

Zalecamy, aby osoby samozatrudnione przed wyjazdem na projekt wykonały ​​test na Covid 19 i, jeśli to konieczne, przedłożyły wynik testu na budowie. Negatywny wynik testu RT-PCR nie może być starszy niż 48 godzin.

Pomimo obecnej sytuacji, w celu zadowolenia klienta, zespół Jurling stara się wypełnić każdy projekt wymaganą liczbą instalatorów.

Zalecamy przestrzeganie na budowie wszystkich zaleceń dotyczących higieny. W szczególności zakrywanie górnych i dolnych dróg oddechowych (maseczka, szalik lub chustka), zachowanie odległości oraz częstą dezynfekcję rąk.

Są zobowiązani do postępowania zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami organu zdrowia publicznego w danym kraju. Zalecamy również, aby osoba prowadząca działalność na własny rachunek w przypadku podejrzeń lub zaobserwowania objawów zarażenia Covid 19, ze względów zapobiegawczych pozostała w domu lub odwołała planowane rozpoczęcie projektu.

Częste pytania zadawane przez instalatorów

Kraje europejskie w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 zmieniają przepisy w miarę rozwoju sytuacji. Zalecamy, aby przed podróżą zawsze zapoznać się z aktualnymi ograniczeniami obowiązującymi w danym kraju. Dowiedz się więcej tutaj:

Jeśli wystąpią objawy COVID 19 (podwyższona temperatura, zmęczenie, utrata smaku i węchu), pozostań w domu lub w tymczasowym miejscu zakwaterowania i skontaktuj się z odpowiednim regionalnym urzędem zdrowia publicznego.

Jeżeli osoba, z którą się kontaktowałeś, uzyskała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, konieczne jest anulowanie lub przesunięcie zlecenia, którego się podjąłeś. Następnie postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami urzędu zdrowia publicznego i poinformuj Dział Obsługi Klienta Jurling.

Niektóre obiekty wymagają okazania negatywnego wyniku testu COVID-19 w dniu przyjazdu. Dlatego zalecamy, aby zawsze z wyprzedzeniem informować się o aktualnych ograniczeniach obowiązujących w danym obiekcie.

Powyższe informacje przygotowaliśmy na podstawie zaleceń z publicznie dostępnych portali. Mają one wyłącznie charakter informacyjny.

Bądźcie zdrowi.  

Tím Jurling

Zacznij zarabiać z Jurling!

Živnosť:
Potrzebne do wypełnienia
Potrzebne do wypełnienia
Potrzebne do wypełnienia
Potrzebne do wypełnienia

Ta strona jest chroniona przez Google reCaptcha. Ochrona danych osobowychwarunki usługi.

Więcej informacji o pracy za granicą