Chętnie Ci pomożemy Pon.-Piąt. (8:00-18:00)
Powrót do portalu informacyjnego

Formularz PD A1

Aby móc prowadzić jakąkolwiek działalność w Niemczech lub Austrii, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą musisz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia PD A1 w odpowiednim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które stanowi potwierdzenie, że jesteś ubezpieczony w Polsce. PDA1 wystawia ZUS.

Wniosek składa się w formie elektronicznej, osobiście lub pocztą. Formularz PD A1 można znaleźć tutaj.

Formularz PD A1 można znaleźć  tutaj.

Warunkiem jest aktywna działalność przez min. 2 miesiące oraz umowa zlecenie na prace w ramach działalności gospodarczej. Działalność w innym państwie ograniczona jest do 24 miesięcy. 

Wykonywanie działalności bez ważnej A1 lub obowiązujących przepisów jest uważane za pracę „na czarno.” 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb o dodatkowe informacje, skontaktuj się z działem pomocy Jurling pod numerem tel. numer +421 918 878 852 lub zarejestruj się bezpośrednio bezpośrednio tutaj

Zacznij zarabiać z Jurling!

Živnosť:
Potrzebne do wypełnienia
Potrzebne do wypełnienia
Potrzebne do wypełnienia
Potrzebne do wypełnienia

Ta strona jest chroniona przez Google reCaptcha. Ochrona danych osobowychwarunki usługi.

Więcej informacji o pracy za granicą