Powrót do portalu informacyjnego

Formularz PD A1

Aby móc prowadzić jakąkolwiek działalność w Niemczech lub Austrii, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą musisz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia PD A1 w odpowiednim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które stanowi potwierdzenie, że jesteś ubezpieczony w Polsce. PDA1 wystawia ZUS.

Wniosek składa się w formie elektronicznej, osobiście lub pocztą. Formularz PD A1 można znaleźć tutaj.

Formularz PD A1 można znaleźć  tutaj.

Warunkiem jest aktywna działalność przez min. 2 miesiące oraz umowa zlecenie na prace w ramach działalności gospodarczej. Działalność w innym państwie ograniczona jest do 24 miesięcy. 

Wykonywanie działalności bez ważnej A1 lub obowiązujących przepisów jest uważane za pracę „na czarno.” 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb o dodatkowe informacje, skontaktuj się z działem pomocy Jurling pod numerem tel. numer +421 918 878 852 lub zarejestruj się bezpośrednio bezpośrednio tutaj

Powrót do portalu informacyjnego

Zarabiaj jako osoba samozatrudniona na sprawdzonych budowach w Niemczech i Austrii.

Aktualne oferty

Marek Kažimír

Wsparcie Jurling

Potrzebujesz pomocy?

Pn – Pt (8.00-18.00)