Jak to działa?

Często stawiane pytania

Czy praca za granicą jest dla Ciebie nowością?
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Ogólnie Zlecenia Montaż Wynagrodzenie

Ogólnie

Elastycznie przydzielamy zlecenia osobom prowadzącym działalność gospodarczą albo firmom. Warunkiem współpracy jest aktualna działalność gospodarcza prowadzona minimalnie przez 2 miesiące i kierunkowe wykształcenie. Oczywiście można również pracować pod szyldem tej swojej działalności.
W razie pytań dotyczących działalności gospodarczej, jej rozpoczęcia albo przywrócenia, prosimy kontaktować się z nami e-mailem na adres: info@jurling.sk (w dni robocze w godz. 9-17)

Do wykonywania pracy w dziedzinie elektrotechniki trzeba mieć Zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w znaczeniu rozporządzenia MPSVR SR (rozporządzenie). Zaświadczenie wydaje właściwy urząd po spełnieniu ustawowych warunków. Takie ważne oświadczenie razem z aktualnie prowadzoną własną działalnością gospodarczą (min. 2 miesiące) jest warunkiem podjęcia współpracy.

Od monterów instalacji wodnych, grzewczych i urządzeń sanitarnych wymagamy kilkuletniej praktyki w danym zawodzie, którą trzeba udokumentować odpowiednimi referencjami.

Aby zapewnić płynność i fachowość realizacji zlecenia trzeba się umieć porozumiewać na budowie w języku niemieckim. Poziom znajomości języka niemieckiego sprawdzamy przy osobistej rozmowie, na podstawie której tworzymy Twój profil kwalifikacyjny, na podstawie którego przydzielimy Cię do aktywnego zlecenia.

Nasza spółka zapewnia pracę przede wszystkim dla elektryków i instalatorów. Nie zajmujemy się aktualnie pracą dla murarzy i ich pomocników.

Formularz A1 jest potwierdzeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że składki są płacone na Słowacji.

Formularz na podstawie umowy świadczenia usług, którą podpiszesz z naszą firmą, wystawi Ci właściwa filia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (właściwa dla siedziby Twojej działalności gospodarczej).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych raczej nie wystawi formularza na poczekaniu. Najczęściej potwierdzi przyjęcie Twojego wniosku, a formularz wystawi w terminie 45 dni. Na podstawie potwierdzenia złożenia wniosku możesz już do nas przyjechać.

Pobierz wniosek o wystawienie PD A1

Potwierdzenie o rezydencji podatkowej dokumentuje, że spełniasz swój obowiązek podatkowy w kraju siedziby Twojej działalności gospodarczej, a swoich przychodów nie musisz opodatkowywać w Niemczech.

Potwierdzenie wystawi Ci właściwy Urząd Skarbowy (właściwy dla siedziby Twojej działalności gospodarczej).

Wypis z Krajowego Rejestru Karnego jest warunkiem koniecznym przy niektórych zleceniach, a najczęściej jest zaletą przy współpracy w przyszłości. Wypis można uzyskać w którejkolwiek filii Poczty Słowackiej.

Dla rejestracji prosimy wypełnić prawidłowo nasz bezpłatny, szybki kwestionariusz.  Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Osobista rozmowa jest okazją do poznania Twojego przyszłego partnera handlowego i podpisania na miejscu umowy oraz uzyskania konkretnego projektu ze szczegółowymi informacjami i możliwością natychmiastowego wyjazdu.

Zlecenia

Sami decydujecie, czy jesteście zainteresowani oferowanym zleceniem. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że podejmując zlecenie przyjmujecie odpowiedzialność za jego wykonanie. Dlatego sprawdźcie, czy możecie przez niezbędny czas zajmować się tym zleceniem. Niemieccy klienci wysoko sobie cenią niezawodność i solidność.

Zaplanowanie Twojego turnusu roboczego odbędzie się zawsze z dostatecznym wyprzedzeniem i jest potwierdzone przez niemieckiego klienta. Turnusy są 3-4 tygodniowe przy zleceniu i potem następuje 1 tydzień w domu.

Jurling przed rozpoczęciem zlecenia zapewni miejsce zakwaterowania tak, aby było blisko projektu z niską ceną i w odpowiednim standardzie. Za zakwaterowanie każdy pracownik płaci indywidualnie. Cena zakwaterowania waha się od 350 Euro do 500 Euro miesięcznie w zależności od regionu, standardu i długości wynajmu.
Oczywiście każdy pracownik może sam sobie wybrać zakwaterowanie i nie jest związany naszą ofertą.

Ciągle pozyskujemy nowe projekty na terenie całych Niemiec. Najczęściej są to okolice dużych przemysłowych miast wojewódzkich i metropolii.

Zlecenia są długotrwałe i wiążą się ze sobą, dzięki czemu oferujemy całoroczną współpracę. Podstawowym założeniem jest zadowolenie niemieckiego klienta z pracy oraz niezawodność w trakcie wykonywania zlecenia oraz oczywiście Twoje zadowolenie ze współpracy.

Montaż

Ogólnie chodzi o wykonywanie robót montażowych w danej branży (instalacje elektryczne, instalacje przemysłowe, instalacje wodociągowe, grzejnictwo, montaż urządzeń sanitarnych, itp.). Podczas konkretnego zlecenia Twoje obowiązki w pracy będą się elastycznie przystosowywać do zlecenia. W razie jakichkolwiek pytań, zawsze kontaktuj się ze swoim koordynatorem, aby zapobiec komplikacjom i ewentualnym nieporozumieniom.

Niemiecki klient jest końcowym zleceniodawcą, który finansuje konkretne zlecenie. Dlatego niezbędne jest współdziałanie.
Decydujący jest zakres i poprawność jakiegokolwiek montażu. Informuj swojego koordynatora, gdy na skutek prac wykraczających poza ramy zlecenia, praca przy podstawowym zleceniu zacznie się opóźniać. Niemiecki zleceniodawca zawsze właściwie oceni to, czy wcześniej uprzedzimy go o tym fakcie.

Niemiecki zleceniodawca zabezpiecza materiał. Jeżeli podczas wykonywania zlecenia stwierdzisz, że dostawa materiału opóźnia się, to musisz skontaktować się z biurem i z właściwym kierownikiem przy zleceniu – najczęściej mistrzem. W razie otrzymania niewłaściwego albo uszkodzonego materiału, prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym biurem.

Przed albo bezpośrednio podczas osobistej rozmowy otrzymasz kwestionariusz, który zawiera listę narzędzi. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą masz obowiązek zapewnić sobie podstawowe narzędzia oraz narzędzia niezbędne do wykonania konkretnego zlecenia. Narzędzia ponadwymiarowe albo dodatkowo wyspecyfikowane narzędzia są zabezpieczone bezpośrednio na budowie. Wypożyczanie narzędzi od innych dostawców (kolegów na budowie) jest niezgodne z zasadą samodzielnego wykonywania zlecenia.

Jakąkolwiek szkodę trzeba natychmiast zgłosić odpowiedniemu przełożonemu na budowie oraz swojemu koordynatorowi. Przy małych uszkodzeniach prawie zawsze zasadą jest, że niemiecki zleceniodawca zgadza się na ich usunięcie z udziałem z Twojej strony bez roszczenia sobie rekompensaty za szkodę. W żadnym razie takie małe uszkodzenia nie powinny skutkować naruszeniem dobrych stosunków i zaufania ze strony niemieckiego zleceniodawcy. Dlatego prosimy o podejmowanie przemyślanych, uczciwych i odpowiedzialnych działań.

Bardzo ważne jest zabezpieczenie w przypadku poważniejszych usterek. Trzeba, abyś miał zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zapłaci za powstałe szkody. Informuj się w sprawie ubezpieczenia.

Kontaktuj się zawsze ze swoim koordynatorem. My skontaktujemy się z niemieckim zleceniodawcą. Czasami dochodzi do nieporozumienia w kwestii dokładnego adresu albo czasu, ale my ten problem zawsze załatwiamy na bieżąco.

Wynagrodzenie

Oferujemy stawkę godzinową od 16 Euro w zależności od projektu i poziomu znajomości języka niemieckiego. Twój całkowity zarobek przy konkretnym projekcie jest uzależniony od zakresu zlecenia – jego czasu. W naszej ofercie przeważają długoterminowe projekty, które w razie zadowolenia klienta wiążą się ze sobą tak, że możesz pracować praktycznie przez cały rok.

Nie. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą sam ponosisz koszty związane z dostarczeniem usług. Jest zasadą, że kosztami podróży koledzy dzielą się sami między sobą.

Na osobistej rozmowie, a później i elektronicznie otrzymasz odpowiedni wykaz. Potwierdzony i czytelny wykaz robót wysyłasz co tydzień e-mailem.
Po przepracowaniu ostatniego dnia w miesiącu kalendarzowym wystawiasz fakturę na podstawie tego potwierdzonego wykazu/godzin pracy przez niemieckiego mistrza. Fakturę i wykaz wysyłasz razem e-mailem na adres: faktura@jurling.sk.

Umożliwiamy Ci wystawianie faktury w Twojej walucie, aby oszczędzić Ci czas i związane z tym koszty. Więcej informacji na gfaktura@jurling.sk.

Twoje pieniądze będą wypłacane co miesiąc przelewem na rachunek bankowy podany na Twojej fakturze.
Dla zapewnienia terminowej wypłaty trzeba co tydzień wysyłać e-mailem potwierdzony i czytelny wykaz robót na adres: office@jurling.sk.

Napíšte nám e-mail

Znalazłeś to, czego szukałeś?

Po – Pia  (9-17 hod.)
Napisz e-mail 

Napíšte nám e-mail

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Po – Pia  (9-17 hod.)
+421 918 878 852