Chętnie Ci pomożemy Pon.-Piąt. (8:00-18:00)
Powrót do portalu informacyjnego

Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia

Jeżeli prowadzisz działalność budowlaną lub wykonujesz pracę związaną z realizacją budowy w Niemczech, Twój zleceniodawca, zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi, zobowiązany jest do potrącenia z Twoich faktur podatku u źródła w wysokości 15%. Jedynym sposobem uniknięcia tego potrącenia jest zwolnienie z podatku u źródła (tzw. Freistellungsbescheinigung). O zwrot potrąconej kwoty możesz wystąpić w następnym roku kalendarzowym.

Jeśli będziesz posiadać ważne zwolnienie z podatku u źródła klient wypłaci Ci pełną kwotę, a Ty unikniesz załatwiania formalności związanych ze zwrotem potrąconej kwoty.

Jeśli jesteś spółką z o.o. i posiadasz podwykonawców, każdy z nich musi posiadać zwolnienie z podatku u źródła. W przeciwnym razie jesteś zobowiązany do potrącania z ich faktur podatku u źródła i do odprowadzania go na rzecz niemieckiego urzędu podatkowego. 

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Freistellungu, potrzebujesz pomocy lub jesteś zainteresowany zwrotem potrąconej kwoty, skontaktuj się ze specjalistą:      

Martina Zwingerova
Tel.č. +421 918 389 628
E-Mail: info@jurling.com

Zacznij zarabiać z Jurling!

Živnosť:
Potrzebne do wypełnienia
Potrzebne do wypełnienia
Potrzebne do wypełnienia
Potrzebne do wypełnienia

Ta strona jest chroniona przez Google reCaptcha. Ochrona danych osobowychwarunki usługi.

Więcej informacji o pracy za granicą