Chętnie Ci pomożemy Pon.-Piąt. (8:00-18:00)

Często Zadawane Pytania

Pytania ogólne

Zlecenia instalacyjne są dotyczą tylko osób samozatrudnionych, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą i wykształcenie kierunkowe. Realizujesz zlecenie jako samodzielny podwykonawca, a nie jako pracownik. W przypadku pytań dotyczących działalności gospodarczej, jej założenia lub wznowienia prosimy o kontakt z Działem Obsługi Jurling: pisemnie pod adresem kontakt@jurling.com lub telefonicznie +421 918 878 852 (w dni robocze 8:00 – 18:00).

Podjęcie pracy w zakresie instalacji elektrycznej bez ważnego świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie elektrotechniki zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Słowackiej (rozporządzenie) jest niemożliwe. Zaświadczenie wydaje właściwy organ na podstawie zgodności z wymogami prawnymi. W przypadku zleceń instalacyjnych w zakresie wody, ogrzewania i kanalizacji niezbędne jest kilkuletnie doświadczenie w tej dziedzinie, które należy udokumentować poprzez odpowiednie referencje i odbyte szkolenia.

Zamówienia są realizowane w Niemczech i Austrii. Podczas realizacji zamówienia będziesz w kontakcie z niemieckojęzycznym przedstawicielem klienta. Dla zapewnienia ciągłości i profesjonalnego wykonania pracy na budowie, niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim. Poziom znajomości języka niemieckiego sprawdzamy podczas indywidualnej rozmowy.

Zlecenia instalacyjne przeznaczone są wyłącznie dla elektryków i hydraulików, posiadających kompetencje zawodowe. Obecnie nie zapewniamy pracy pomocnikom, czy murarzom.

Formularz A1 jest zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które potwierdza, że podczas pracy za granicą jesteś ubezpieczony oraz że opłacasz składki w Polsce.

Formularz wydaje właściwy oddział ZUS (przynależność wg. siedziby działalności gospodarczej) na podstawie umowy o dzieło / zlecenia.
Jeśli zwykle pracujesz w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, możesz się zwrócić o wydanie formularza A1, składając wniosek o ustalenie obowiązującego prawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwykle potwierdza wniosek, na podstawie którego możesz już podróżować, a następnie w ciągu 60 dni wystawia formularz.

Pobierz wniosek o wydanie PD A1

Posiadanie wyciągu z rejestru karnego jest warunkiem niektórych umów i w większości przypadków ułatwia dalszą współpracę. Oświadczenie można otrzymać w każdym oddziale Slovenská Pošta. W Republice Czeskiej można zażądać wyciągu elektronicznego bezpłatnie lub w formie papierowej za pośrednictwem czeskiej administracji publicznej POINT.

Zarejestruj się wypełniając prosty formularz rejestracyjny. Dział pomocy Jurling skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną w swojej siedzibie.

Rozmowa osobista to okazja do poznania swojego przyszłego kontrahenta, a także do zawarcia na miejscu umowy na pracę w Niemczech lub Austrii z możliwością natychmiastowego wyjazdu.

Zlecenia

Wybierz konkretne zlecenie instalacyjne i wypełnij formularz rejestracyjny. Dział wsparcia Jurling udzieli Ci w ciągu jednego dnia wszelkich informacji niezbędnych do podjęcia pracy za granicą. W opisie zlecenia podany jest okres pracy. Należy pamiętać, że przyjmując zlecenie zobowiązujesz się do jego wykonywania w ciągu całego uzgodnionego okresu.

Okres pracy trwa zwykle 2-4 tygodnie lub więcej, po czym następuje czas wolny. Możliwe jest również indywidualne ustalenie okresu pracy, który jest zawsze uwzględniany w planie osobistym.

Przed rozpoczęciem pracy dział wsparcia Jurling rezerwuje zakwaterowanie na miejscu, z uwzględnieniem bliskiej odległości od budowy, niskiej ceny i odpowiedniego standardu. Zakwaterowanie opłacane jest indywidualnie przez każdego pracownika. Cena zakwaterowania waha się od 15 do 20 € za dobę w zależności od lokalizacji, standardu i długości wynajmu. Pracownik nie jest uzależniony od oferty i może dokonać wyboru miejsca zakwaterowania także samodzielnie.

Zlecenia instalacyjne są dostępne w całej Republice Federalnej Niemiec i Austrii. Najczęściej zlokalizowane są w sąsiedztwie dużych przemysłowych miast regionalnych i metropolii.

Zlecenia są długoterminowe i następują po sobie, dzięki czemu możemy zaoferować całoroczną współpracę. Warunkiem koniecznym jest zadowolenie klienta końcowego z wykonanej pracy, rzetelność w realizacji zamówienia i oczywiście Twoja satysfakcja ze współpracy.

Prace instalacyjne

Ogólnie mówiąc chodzi o prace instalacyjne w terenie (instalacje elektryczne, instalacje przemysłowe, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, sanitarne i inne). Podczas realizacji konkretnego zamówienia zakres Twojej pracy dostosowuje się do przebiegu zlecenia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze skontaktuj się zewsparciem Jurling, aby uniknąć komplikacji i ewentualnych nieporozumień.

Klient, podobnie jak jego przedstawiciel, jest zleceniodawcą, który pokrywa finansowo konkretne zamówienie. Dlatego dobra współpraca jest koniecznością. W wątpliwych przypadkach, w celu uniknięcia eskalacji problemów, wskazany jest natychmiastowy kontakt z działem wsparcia Jurling. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, które zagrażają procesowi instalacji, ważne jest, aby poinformować o tym dział wsparcia firmy Jurling.

Materiał dostarcza końcowy zleceniodawca. Jeżeli w trakcie realizacji zlecenia zauważysz, że dostawa materiału jest opóźniona, konieczny jest kontakt z działem wsparcia Jurling, a także powiadomienie przedstawiciela klienta (kierownika projektu, kierownika budowy). Podobnie należy postępować w przypadku dostarczenia nieodpowiedniego lub uszkodzonego materiału. W takiej sytuacji prace instalacyjne muszą zostać wstrzymane.

Załącznik do Umowy o świadczenie usług i robót budowlanych zawiera listę obowiązkowych narzędzi, bez których nie jest możliwe podjęcie pracy. Jako osoba samozatrudniona jesteś zobowiązany do dostarczenia wymienionych w nim podstawowych narzędzi, a także narzędzi dostosowanych do konkretnego zamówienia. Ponadwymiarowe lub inne specjalne narzędzia są dostarczane bezpośrednio na placu budowy. Pożyczanie narzędzi od innych wykonawców (kolegów na miejscu) jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi samodzielności wykonania zamówienia.

Wszelkie szkody należy zgłaszać przedstawicielowi klienta na miejscu oraz działowi pomocy Jurling natychmiast po ich wykryciu. W przypadku drobnych uszkodzeń prawie zawsze obowiązuje zasada, że

Bez wahania skontaktuj się z nami, aby zapobiec problemom, które mogłyby zagrozić sprawnemu przebiegowi prac instalacyjnych. Wsparcie Jurling jest dostępne w każdy dzień roboczy od 8:00 do 18:00.

Wynagrodzenie

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w konkretnym przypadku zależy od zakresu zamówienia i czasu jego trwania. W ofercie przeważają projekty długoterminowe, które następują po sobie, dzięki czemu osoba zainteresowana może pracować przez cały rok. Kalkulator zarobków służy do orientacyjnego obliczania zarobków na konkretnym projekcie.

W trakcie realizacji zamówienia prowadzisz dziennik montażu, który jest na bieżąco potwierdzany przez klienta lub jego przedstawiciela. Po zakończeniu ostatniego dnia miesiąca, na podstawie potwierdzonego dziennika montażu wystawiasz fakturę za swoje usługi.

Na osobistej rozmowie, a później i elektronicznie otrzymasz odpowiedni wykaz. Potwierdzony i czytelny wykaz robót wysyłasz co tydzień e-mailem.
Po przepracowaniu ostatniego dnia w miesiącu kalendarzowym wystawiasz fakturę na podstawie tego potwierdzonego wykazu/godzin pracy przez niemieckiego mistrza. Fakturę i wykaz wysyłasz razem e-mailem na adres: faktura@jurling.sk.

Umożliwiamy Ci wystawianie faktury w Twojej walucie, aby oszczędzić Ci czas i związane z tym koszty. Więcej informacji na gfaktura@jurling.sk.

Zarobki wypłacane są co miesiąc na podstawie wystawionej faktury przelewem na konto bankowe. Zarabiasz przez cały rok.

Neboli vaše otázky dostatočne zodpovedané?

Kontaktuje Jurling podporu prostredníctvom e-mailu: kontakt@jurling.com

Więcej informacji o pracy za granicą