Aktualny przebieg czynności montażowych. Czy masz pytania? Zadzwoń do nas: +421 918 878 852

Powrót do portalu informacyjnego

Dokumenty – Wypis z rejestru karnego

Wypis z rejestru karnego jest oświadczeniem, potwierdzającym, czy dana osoba fizyczna została, czy też nie, prawomocnie skazana. 

O wydanie potwierdzenia o niekaralności zwraca się  osoba, której oświadczenie dotyczy. Tożsamość danej osoby musi zostać zweryfikowana (nie zapomnij dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości). O wydanie wypisu z rejestru karnego można się zwrócić: 

  1. Elektronicznie – na stronie https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.
  2. W formie pisemnej – osobiście lub drogą pocztową w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego oraz w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie.

Więcej informacji o pracy za granicą

M. Kažimír - wsparcie
Czy potrzebujesz jakiejś pomocy albo rady?

Pon. - Piąt. 8:00 - 18:00