Powrót do portalu informacyjnego

Dokumenty – Wypis z rejestru karnego

Wypis z rejestru karnego jest oświadczeniem, potwierdzającym, czy dana osoba fizyczna została, czy też nie, prawomocnie skazana. 

O wydanie potwierdzenia o niekaralności zwraca się  osoba, której oświadczenie dotyczy. Tożsamość danej osoby musi zostać zweryfikowana (nie zapomnij dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości). O wydanie wypisu z rejestru karnego można się zwrócić: 

  1. Elektronicznie – na stronie https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.
  2. W formie pisemnej – osobiście lub drogą pocztową w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego oraz w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie.

Zacznij zarabiać z Jurling!

  • Wynagrodzenie do 4.600€/miesiąc
  • Elastyczność turnusów montażowych
  • Projekty związane podczas całego roku
Rejestracja niewiążąca

Więcej informacji o pracy za granicą