Aktualny przebieg czynności montażowych. Czy masz pytania? Zadzwoń do nas: +421 918 878 852

Powrót do portalu informacyjnego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody

Istotne jest posiadanie zabezpieczenia przed ewentualną szkodą, spowodowaną podczas pracy na budowie.  Koszty związane z usunięciem i naprawą szkody w większości przypadków są wysokie i mogą przekroczyć nawet Twoje zarobki na budowie. 

Wykup ubezpieczenie OC za szkody, które obejmuje szkody powstałe podczas pracy nie tylko na Słowacji, ale także w całej UE. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone podczas pracy związanej z działalnością zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym lub w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach ogólnej odpowiedzialności za szkody można w razie potrzeby wykupić różne dodatkowe ubezpieczenia.

Więcej informacji o pracy za granicą

M. Kažimír - wsparcie
Czy potrzebujesz jakiejś pomocy albo rady?

Pon. - Piąt. 8:00 - 18:00