Powrót do portalu informacyjnego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody

Istotne jest posiadanie zabezpieczenia przed ewentualną szkodą, spowodowaną podczas pracy na budowie.  Koszty związane z usunięciem i naprawą szkody w większości przypadków są wysokie i mogą przekroczyć nawet Twoje zarobki na budowie. 

Wykup ubezpieczenie OC za szkody, które obejmuje szkody powstałe podczas pracy nie tylko na Słowacji, ale także w całej UE. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone podczas pracy związanej z działalnością zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym lub w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach ogólnej odpowiedzialności za szkody można w razie potrzeby wykupić różne dodatkowe ubezpieczenia.

Zacznij zarabiać z Jurling!

  • Wynagrodzenie do 4.600€/miesiąc
  • Elastyczność turnusów montażowych
  • Projekty związane podczas całego roku
Rejestracja niewiążąca

Więcej informacji o pracy za granicą